Enter your keyword

Nejčastější dotazy

Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna využívá energie slunečního záření k výrobě elektřiny. Její základní součástí jsou solární panely, které obsahují fotovoltaické články z křemíkového polovodiče. Tyto články při vystavení sluneční ho záření produkují elektrický proud, který je následně převeden do střídače. Pomocí střídače se mění jednosměrný elektrický proud na střídavý, který je následně měřen elektroměrem.

Fotovoltaika může být vybavena akumulačními bateriemi, které umožňují ukládat vyprodukovanou elektřinu pro vlastní pozdější použití. Vyprodukovaná elektřina je následně používána k napájení elektrických spotřebiců v domácnosti nebo je prodávána zpět do sítě. Pokud v daném okamžiku není dostatek elektřiny, může být dočasně dodávána ze sítě distributora.

Je pro vás fotovoltaika to správné řešení?

Na základě vyplněných údajů provedeme modelace na vaše konkrétní místo. Díky analytickým nástrojům a simulacím získáte přehled o možné výrobě elektrické energie či ohřevu vod FVE na vašem objektu.  

Jaké jsou možnosti financování?

Kromě vlastních zdrojů a dotace můžete využít i finanční pomoc z bankovního sektoru. V dnešní době je na trhu spousta specializovaných produktů právě pro fotovoltaické elektrárny. Připravíme vám všechny dokumenty, které budete potřebovat k vyplacení finančních prostředků. Případně vás rovnou propojíme s pracovníkem finanční společnosti.

Kdy se vám investice vrátí?

V naší nabídce získáte navíc informace o návratnosti řešení. Zejména doba návratnosti a očekávaná životnost řešení, záruky na komponenty a technologie. To vše vám pomůže ke správnému rozhodnutí.

Kolik stojí fotovoltaická elektrárna?

V první nezávazné nabídce získáte přehled, jaké jsou náklady na realizaci, kolik je možné čerpat z dotace, případně, jak využít financování z bankovního sektoru. Ukážeme vám, jak se vám fotovoltaika vyplatí.