Enter your keyword

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ FVE

Komplexní řešení FVE

*Orientační cena je vč. 12 % DPH po odečtení odpovídající dotace. Výše dotace se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách i lokalitě rodinného domu. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj jsou zvýhodněné zvýšením dotačních částek o 10 % oproti standardním dotačním částkám a regionům. 

JAK ZÍSKAT ŘEŠENÍ PŘÍMO PRO MĚ?

Rádi Vám připravíme nabídku na míru.

Rádi vám připravíme nabídku přímo na míru vašim technickým možnostem a spotřebě elektřiny. Výkon i akumulace elektřiny se mohou lišit tak, aby odpovídal podmínkám dotace Nová zelená úsporám a podmínkám instalace ve vašem domě.

Chci získat individuální nabídku

Jak to funguje?

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je zařízení, které využívá energii slunečního záření k výrobě elektřiny. Skládá se ze solárních panelů, které jsou tvořené z fotovoltaických článků. Ty jsou vyrobeny z křemíkového polovodiče a při vystavení slunečnímu záření vyprodukují elektrický proud. 

Elektrický proud vyprodukovaný solárními panely je pak přiveden do invertoru (střídače), který mění stejnosměrný proud na střídavý. Proud je pak přiveden do elektroměru, který měří množství vyprodukované elektřiny. Některé fotovoltaické elektrárny jsou navíc vybaveny akumulačními bateriemi, které umožňují ukládat vyprodukovanou elektřinu pro pozdější použití. 

Vyprodukovaná elektřina je pak používána k osvětlení a k pohonu elektrických spotřebičů v domácnosti nebo je prodávána zpět do sítě. Pokud se v daném okamžiku nevyprodukuje dostatek elektřiny, může být dočasně dodávána elektřina ze sítě vašeho distributora.

Ohřívejte vodu solárními panely

Fotovoltaické panely na vaší střeše pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud. Ten je poté přes invertor střídán a využit k ohřevu teplé užitkové vody ve vašem bojleru.

  • vhodné pro nízkopříjmové domácnosti a seniory
  • státní dotace až do výše 90 000 Kč při koupi nového bojleru
  • dotaci zajistíme před realizací
  • obhlídka na místě a zaměření zdarma
  • používáme kvalitní komponenty z Čech a Německa

Předpověď výroby elektrické energie během roku

Výsledek závisí na konkrétní lokalitě a instalovaném výkonu fotovoltaické elektrárny, zde tedy 1,8 kWp. Toto je průměrná hodnota našich řešení pro ohřev vody. Konkrétní hodnota záleží na typu střechy a finálním řešení, které umožní plocha pro realizaci.